Zásady Ochrany Osobných Údajov

 • Home
 • Zásady Ochrany Osobných Údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti TrussTek s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 27/7 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52035808, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 35419/S (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom použitia kontaktného formulára na webovej stránke pusmak.sk. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

Vložený obsah z iných webov

Niektoré podstránky tohto webu môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, apod.). Tento obsah sa správa rovnako, ako keby užívateľ navštívil pôvodnú stránku, z ktorej je obsah čerpaný.

Tieto stránky môžu zbierať údaje o Vás, používať cookies, sledovať Vašu aktivitu s obsahom.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti TrussTek s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 27/7 979 01 Rimavská Sobota.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu EXO TECHNOLOGIES s. r. o.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Ako dlho ukladáme Vaše osobné údaje

Vaše údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Cookies

 
What are cookies?
 
Ako používame súbory cookies?
 
Cookies
 
Spravovanie súhlasu s cookies
Nastavenie Cookies

Váš súhlas so súbormi cookies môžete spravovať hocikedy kliknutím na link vyššie. Ten Vám dovolí znovu navštíviť banner so súhlasom s cookies a zmeniť alebo zrušiť súhlas.

Okrem tohto, rôzne prehliadače poskytujú rôzne metódy na blokovanie a mazanie súborov cookies. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača na blokovanie/zmazanie cookies. Nižšie sú odkazy na dokumentáciu najznámejších prehliadačov s návodom, ako spravovať alebo zmazať súbory cookies.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Ak používate iný prehliadač, prosím pozrite si dokumentáciu daného prehliadača.