Príslušenstvo

Bariéra proti vlhkosti

Bariéra proti vlhkosti pre barely s izokyanátom a polyolom.

Surové materiály pre polyureu a striekanú izoláciu sú citlivé. Dokážu reagovať s vlhkosťou vo vzduchu. Pre zabránenie vniknutiu vlhkosti do barelov obsahujúcich tieto materiály vyvinul Pusmak súpravu bariéry proti vlhkosti, ktorá by inak nepriaznivo ovplyvnila surový materiál a tým výsledný produkt.